Momsbefrielse för små verksamheter:

 
Fr.o.m. 1 januari 2017 kan den som startar upp en näringsverksamhet välja att inte registrera sig för moms. Det gäller upp till en årsomsättning på 30 000 kr, så det berör bara de allra minsta affärsprojekten. Men alla måste ju börja någonstans, och man kan alltså välja att från början sälja momsfritt. Nackdelen är förstås att man inte heller får dra av momsen för sina kostnader. Och kunderna får ingen avdragsgill moms på sina inköp.
Om man kommer upp i 30 000 kr måste man registrera sig för moms omgående, men momsplikten gäller inte retroaktivt för det man redan har omsatt innan dess (eftersom man då inte har debiterat moms på sina fakturor/kvitton). Kontakta oss på BQ Redovisning om ni har frågor eller behöver hjälp kring detta.
 

Några ändringar som har gjorts i K2-regelverket kommer att påverka årsredovisningen för räkenskapsår som startar efter den 31 dec 2015:

 

    • Reglerna i K2 kan nu användas för alla typer av juridiska personer som ska lämna årsredovisning och räknas som ”mindre företag”.
    • Väsentlighetsprincip har införts – t ex om flera mindre poster som inte behövde periodiseras enligt tidigare K2-regler uppgår till ett större belopp totalt sett.
    • Ägarintresse definieras tydligare (ägarintresse, intresseföretag mm ska anges i balansräkningen).
    • Noterna i årsredovisningen förändras.
    • Kassaflödesanalys får ingå i K2-årsredovisning (frivillig).

 

Nytt stöd för enskilda firmor:

 
F.o.m Jan 2017 har dem enskilda firmor stöd från staten att anställa sin första personal. Stödet ges i form av att arbetsgivaravgifter sänks från 31,42 % till 10,21% men då ska man ge en halvtidstjänst och stödet varar under ett år
EU  nya dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018 träder in den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Förordningen blir den största förändringen i personuppgiftslagen (PuL) sedan det infördes. Det nya lagen kommer att utöka kraven på företag och myndigheters befintliga system och rutiner.
Nu är det viktigt att starta anpassningsarbetet av verksamheten till de nya reglerna –Vi på BQ Redovisning har börjat med det genom olika utbildningar.
 
Vi finns tillgängliga för hjälp och stöd i alla frågor som rör deklarationer och årsredovisningar. Kontakta oss här eller kika på ett av våra färdiga paketKvalitetskatalogen.se

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.


contacts

See our gallery

Kontrollera fler tjänster Från BQ bemanningsföretag i stockholm: Bemanning HR Stockholm | Bemanning Ekonomi Stockholm | Rekryteringsföretag i StockholmLämna ett svar